Hiển thị kết quả duy nhất

569,000,000 
531,000,000 
606,000,000